Hurda indiriminde 15 bin Lira ve köprü ceza iptalleri resmi gazete yayınlandı.

Sabah saatlerinde Resmi Gazete’ de yayınlarak yürürlüğe giren yeni torba yasa ile araç sürücülerini birçok müjde bekliyor. Yeni torba yasa ile birlikte hurda teşviklerinde indirimler 10 ile 15 bin TL arasında olacak. Ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişlerinde ceza yiyen panelvan ve kamyonet cinsi araçların cezaları silinecek. İşte ilgili torba yasa hakkında detaylar…

Hurda indirimine ilişkin yasa hakkında detay:

“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2019 tarihine kadar, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alan, kayıt ve tescile tabi 16 ve daha büyük yaştaki araçların adına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından, ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescili silinerek, doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması halinde, her bir araç için aynı cins  (87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan araçlardan sadece motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen) yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin 15.000 Türk lirasını aşmamak üzere araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi oranına esas matrahı gibi) göre Bakanlar Kurulunca tespit edilecek kısmı, terkin edilir.”

Buna ek olarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçerken ceza yiyen kamyonet ve panelvan tipi araçların cezaları da iptal olacak. Yasa ile birlikte cezalara ilişkin açılan davalar kapanacak, yargılama giderleri tarafların üzerine bırakılarak vekalet ücreti talep edilmeyecek. Şayet cezaları ödediyseniz, 3 ay içerisinde yapacağınız başvuru ile bu ücreti geri alma hakkınız olacak.

Cezalara ilişkin yasa hakkında detaylar:

“25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5 – 1/1/2019 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçilmesi nedeniyle 30 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca idari para cezası verilmez, verilmiş olanlar tebliğ edilmez, tebliğ edilmişlerin tahsilatından vazgeçilir, varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilir, yargılama ve takip giderleri taraflar üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretine hükmedilmez. Söz konusu cezalar kapsamında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar başvurulması halinde maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar red ve iade edilir.”

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir